התחברות

TERMS & CONDITIONS
LAST REVISED [12/11/15]

"

IGMI Ltd. (""IGMI"" ו/או ""We"") ננותנת שירותים מסוימים ב/או דרך האתר שלנו והאתר הסלולארי שלנו בכתובת www.igmi.co (the ""Platform""). הפלטפורמה מתווכת בין אנשי מקצוע פרילנסרים כגון, אבל לא מוגבל ל, מתרגמים, עורכים וכל סוג אחר של נותני שירות (the ""Service Providers"" and the ""Services"" respectively) למקבלי השירות (the ""Service Buyers"") המוצע בפלטפורמה.

איגמי מציעה לך את הפלטפורמה שלה תחת התנאים הבאים, שאינם ניתנים למשא ומתן. יתכן והם ישתנו לאחר שניתנה לך הודעה על כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של איגמי, בכפוף לתנאים שלמטה.

בהסכמתך לתנאים האלה (THE ""התנאים"")באמצעות אחד מהבאים: א. בחירת האפשרות ""אני מסכים"" לתנאים אלה. ב. סיום תהליך הרישום. ג. שימוש בפלטפורמה האינטרנטית/סלולרית בכל צורה שהיא, כגון הורדה או העלאה של תכנים או שימוש בשירותים הזמינים בפלטפורמה, או ד. על ידי גלישה בפלטפורמה, אתה נהיה ללקוח של איגמי, מסכים לתנאים הבאים, ונכנס לתוך הסכם חוקי ומחייב עם איגמי.

במסגרת תנאים אלו, כל האזכורים הנוגעים לך ו/או למשתמש ו/או ללקוח חלים על הצד הנכנס לתוך הסכם זה עם איגמי.

אנו ממליצים לפני השימוש בפלטפורמה לקרוא בעיון את התנאים והמסמכים הנלווים, כולל מדיניות הפרטיות. במידה ויש לך שאלות נוספות, תוכל ליצור אתנו קשר על ידי לחיצה על כפתור ה""צור קשר"" בפלטפורמה.

 • 1. הסכמה לתנאים/זכאות
 • 1.1.לא תוכל להשתמש בפלטפורמה אם לא תסכים לתנאים.
 • 1.2.בנוסף, לא תוכל להשתמש בפלטפורמה אם: 1. החוקים המקומיים אוסרים עליך להשתמש בפלטפורמה ו/או השירותים, או 2. אם אין לך את היכולת הדרושה והכישורים המתאימים להיכנס לחוזה מחייב עם איגמי.
 • 1.3. בעצם השימוש בפלטפורמה, אתה מצהיר שיש לך את הזכות, הסמכות והיכולת להסכים לתנאים ולציית להם.
 • 2.מדיניות פרטיות
 • 2.2. אמצעי רוצדורות ההגנה על מידע ואיסוף המידע מטעם איגמי משתקפים במדיניות הפרטיות של איגמי. (Click Here for the Privacy Policy).אתה מסכים לכך שאיגמי תשתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות. .
 • 3. רישום
 • 3.1. כדי להירשם כספק שירותים בפלטפורמה, או כדי להשתמש בפלטפורמה ולקבל שירותים, עליך להירשם עם איגמי ולפתוח חשבון. (""Account"").
 • 3.2. כדי להירשם אצל איגמי ולפתוח חשבון, עליך לספק כתובת אימייל תקפה (שתשמש כאמצעי זיהוי לחשבון שלך), שם וסיסמא, בנוסף למידע כללי ואישי על עצמך, כגון, אבל לא מוגבל ל-, שפות שאתה מתמחה בהן. מתן מידע כזה מהווה הסכמה לאיגמי ו/או הצוות של איגמי להשתמש במידע זה, או בחלקו, לכל מטרה, כפי שהוגדרה בתנאים אלו.
 • 3.3. כדי להשתמש בשירותים, הלקוח צריך לשלם לאיגמי את הסכום הדרוש למתן השירותים על ידי ספק השירותים שהוא בחר, כולל כל תשלום ו/או עמלה לאיגמי. למען הסר ספק, איגמי לא תתחיל לספק את השירות של נותן השירות לפני שהלקוח שילם לאיגמי.
 • 3.4. לאחר סיום ההרשמה, בין אם כנותן שירות או כמקבל שירות, אתה נהיה לחבר בפלטפורמה. (""Member""), וכל עוד אתה חבר בפלטפורמה, אתה מסכים לציית לתנאים אלו. במידה ורק ביקרת באתר, מבלי להירשם כחבר, אתה עדיין מחויב לחלק מהתנאים. תוכל להירשם כמקבל שירות או נותן שירות או שניהם בו זמנית.
 • 3.5. איגמי אינה אחראית לשום שימוש בפלטפורמה ו/או השירותים. אתה האחראי הבלעדי לשמירת על סודיות הסיסמא והחשבון שלך, ומסכים שלא להעביר את כתובת המייל או הסיסמא שלך לצד שלישי.
 • 3.6. אתה גם האחראי הבלעדי לכל הפעילויות הנעשות בחשבונך. תוכל לשנות את הסיסמא שלך, או כל מידע אחר בחשבון, בכל זמן, על ידי מעקב אחר ההנחיות הזמינות בדף החשבון שלך. אם אתה מאבד או שוכח את הסיסמא או שם המשתמש שלך מכל סיבה שאינה נובעת מטעות של איגמי, איגמי אינה אחראית לכל אובדן ישיר או עקיף הנוגע למקרה זה.
 • 3.7. אתה מסכים בזאת ליידע אותנו בנוגע לכל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או כל הפרה בטיחותית הנוגעת לחשבונך או לפלטפורמה.
 • 3.8. כאשר אתה מקבל שירות או נותן שירות דרך פלטפורמה זו, אתה מסכים: א. לתת מידע עדכני, שלם ומדויק אודותיך כאשר הפלטפורמה דורשת זאת, ו 2. לעדכן את המידע הזה לפי הצורך כדי שהוא יהיה עדכני, שלם ומדויק. אם מידע שסופק על ידך בזמן ההרשמה המקורית אינו מדויק, איגמי שומרת לעצמה את הזכות לסגור את חשבונך באופן מידי, ולבטל את זכותך לקבל שירותים או לספק שירותים, ולהשתמש בפלטפורמה.
 • 3.9. בעצם פתיחת החשבון, אתה ערב, מכיר ומתחייב ש: א. לא תבטל תשלומים ו/או תמנע תשלומים שנעשו על ידך בהקשר לשירותים, ותפצה את איגמי על כל אובדן או נזק שהצטברו כתוצאה מפעולה כזו מצדך, ובמידת הצורך תשלם במיידי את כל חובותיך לאיגמי, ו ב. תפצה את איגמי, ולא יהיו לך כל טענות, חבויות, תביעות נזיקין ואובדן, תביעות לפיצויים והחזר הוצאות כלפי איגמי, מנהליה, עובדיה, סוכניה, קבלניה וספקיה, בהקשר לכל הפרה של תנאים אלו שנעשתה על ידך, וכל חבות אחרת הנובעת משימוש בשירותים או מתן השירותים, שימוש בפלטפורמה או כל שימוש בלתי מורשה בשירותים, מתן שירותים בלתי מורשה או שימוש בפלטפורמה ע""י כל צד שלישי המשתמש בחשבון שלך.
 • 3.10.איגמי לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק הנובעים מאי ציותך להתחייבויותיך.
 • 4. הרשאה לגישה לשירותים ושימוש בהם
 • 4.1. איגמי נותנת לך בזאת, ואת מסכים לקבל בזאת הרשאה אישית, בלתי ניתנת לביטול והעברה, שאינה אקסקלוסיבית ואינה ניתנת לרישוי (""License"")להשתמש בפלטפורמה כדי להשתמש בשירותים או לספק שירותים.
 • 4.2. כל קניין רוחני (כולל, אבל לא מוגבל לזכויות יוצרים, סודות מסחריים, סמלים מסחריים, פטנטים וכו), הכלולים ב- ו/או מצורפים/קשורים/נוגעים לפלטפורמה (כולל, אבל לא מוגבל ל-, קוד תוכנה, מדריכי משתמש וכל מסמך אחר), הם בבעלות הבלעדית של איגמי. שום דבר בתנאים אלה ו/או מתן הרישוי אינו מהווה ביטול הקניין הרוחני של איגמי תחת שום חוק.
 • 4.3. הרישיון אינו כולל את הזכות למכור מחדש או לתת רישיון לפלטפורמה ו/או תכניה, כל שימוש הנגזר מפלטפורמה זו או תכניה, כל קניין רוחני או תכנים של צד שלישי, או כל שימוש במיון נתונים, רובוטים או אמצעי איסוף נתונים דומים. הפלטפורמה או כל חלק ממנה לא ישוכפלו, יועתקו, יימכרו או יימכרו מחדש, ולא ינוצלו לכל מטרה מסחרית ללא אישור מראש, מפורש ובכתב. בנוסף, אין להעתיק או לחקות את חלק מהעיצוב או את כולו, או את המראה החזותי של הפלטפורמה, המוגנים בזכויות קניין רוחני.
 • 4.4. IGMI may, from time to time, release new tools and resources on the Platform or introduce other services and/or features for the Platform. Any new services and features will be subject to these Terms and Conditions as well as any additional terms and conditions that we may release for those specific services or features.
 • 4.5. Use of the Platform that constitutes abuse shall be determined by IGMI, in its sole discretion. IGMI reserves the right to terminate your Account if IGMI determines you have not complied with these Terms and Conditions or that you have abused the Platform or committed any act in bad faith towards us or any third part.
 • 4.6. In consideration for the use of the Platform, IGMI shall receive a fee from the Services Providers and/or the Services Buyers. Such fee shall be determined at the sole discretion of IGMI and shall be deducted from the payment made by the Services Buyer to the Services Provider.
 • 5. RESTRICTION ON USE OF CONTENT
 • 5.1. You acknowledge that the Platform may contain information, software, photos, video, text, graphics, music, sounds or other material (collectively, ""Content"") that are protected by copyrights, patents, trademarks, trade secrets or other proprietary rights, and that these rights are valid and protected in all forms, media and technologies existing now or hereafter developed. The entire Content, taken together, is protected under copyright laws as a collective work, and we own a copyright in the selection, coordination, arrangement and enhancement of such Content. Modification of the Content or use of the Content for any other purpose, including use of any such Content on any other web site or networked computer environment is strictly prohibited. Except as otherwise expressly authorized in writing in advance by us, you agree not to reproduce, redistribute, sell, modify, rent, lease, loan, adapt, translate, create derivative works based (whether in whole or in part) on, decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce all or any part of the Platform, including the Content.
 • 5.2. The IGMI name and logo are the intellectual property of IGMI. All other trademarks appearing on the Platform are trademarks of their respective owners. Our partners such as the Services Providers or Services Buyers may also have additional proprietary rights in the content which they make available through the Service and the Platform. The trade names, trademarks and service marks owned by us, whether registered or unregistered, may not be used in connection with any product or service that is not ours, in any manner that is likely to cause confusion. Nothing contained on the Platform should be construed as granting, by implication, estoppels or otherwise, any license or right to use any of our trade names, trademarks or service marks without our express prior written consent.
 • 6. PRODUCT QUALITY
 • 6.1. IGMI and its affiliates attempt that the Services provided by the Services Provider through the Platform be as accurate as possible. However, IGMI does not warrant that the Service is accurate, complete, reliable, current, or error-free.. You agree that neither IGMI nor its affiliates shall be held liable for any inaccurate, incomplete, late or non delivery, unreliable or errors-in respect of the Services.
 • 7. THIRD PARTIES: LINKS TO THIRD PARTY SITES AND INTELLECTUAL PROPERTY
 • 7.1. The Platform may provide, or third parties may provide, links to other Internet websites, downloads or resources and further may contain third parties’ intellectual property. Because we have no control over such sites, intellectual property and resources, you acknowledge and agree that we are not responsible for the availability or the correctness of such external sites and the intellectual property or resources, and do not endorse and are not responsible or liable for any content, advertising, products, services, intellectual property or other materials (collectively, ""Third Party Materials"") on or available from such sites or resources. You understand that you may be exposed to Third Party Materials that may be offensive, indecent or objectionable. You further acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Third Party Materials available on or through any such site or resource.
 • 8. AVAILABILITY
 • 8.1. IGMI undertakes that it will use its reasonable best efforts to attempt that the Services shall be made available and shall be provided by the Services Providers introduced to the Services Buyer via the Platform. However, IGMI does not guarantee the availability of any such Services Providers to provide the Services Buyer with the Services, and does not represent or warrant in any way or manner that any of such Services Provider will be available or will agree to provide the Services Buyer with the Services.
 • 8.2. IGMI further undertakes that it will use its reasonable best efforts to attempt to provide access to the Platform 24 hours a day, 7 days a week. However, there will be occasions when access to the Platform will be interrupted for maintenance, upgrades and repairs, that you acknowledge is a necessary function conducted by IGMI, or as a result of failure of telecommunications links and equipment that are beyond IGMI’s control, IGMI shall bare neither responsibility nor liability for any loss of revenue that may result therefrom.
 • 8.3. IGMI may modify or discontinue, temporarily or permanently the Platform, or any portion thereof, with or without notice to you.
 • 9. USERS WARRANTY, INDEMNIFICATION OBLIGATION, AND WAIVER
 • 9.1. You agree to indemnify and hold IGMI and its shareholders, subsidiaries, affiliates, officers, agents, employees, co-branders or other partners, and licensors harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, due to or arising out of your use of the Platform, providing or receiving the Services, your connection to the Platform, any dealings between you and anyone else advertising or promoting via the Platform, your violation of the terms of the Terms and Conditions, or your violation of any rights other rights whatsoever, including any Intellectual Property rights.
 • 9.2. You will not hold IGMI responsible for the Services provided by the Service Providers, including but not limited to the translations provided by the Service Providers. You acknowledge that IGMI is not a party to the transaction between Service Buyers and Service Providers. IGMI has no control over and does not guarantee the accuracy, quality, safety or legality of the Services provided by the Service Providers, the truth or accuracy of Service Providers language skills, the ability of Service Providers to translate accurately.
 • 9.3. You acknowledge and agree that IGMI is not liable for any loss or damage which may be incurred by you as a result of the use of the Platform or the Services or as a result of any reliance placed by you on the accuracy or completeness of the Services provided you by the Service Providers.
 • 9.4. As a Service Provider you will not redistribute any of the content (information) on the Platform or which arise from the Services, including but not necessary limited to text submitted by Service Buyers, the translated results, private messages, documents.
 • 10. DISCLAIMER OF WARRANTIES
 • 10.1. You expressly understand and agree that, to the maximum extent permitted by applicable law:
 • 10.2. Neither IGMI nor its affiliates guarantee the accuracy, completeness, or usefulness of any information on the Platform, and neither adopts nor endorses nor is responsible for the accuracy or reliability of any opinion, advice, or statement made.
 • 10.3. The Platform, the content and the information therein are provided by IGMI ""As Is"" without warranty of any kind, express, implied, statutory, or otherwise, including the implied warranties of title, non-infringement, quiet enjoyment, merchantability, or fitness for a particular purpose. Without limiting the foregoing, IGMI and its licensors make no warranty that (a) the Platform, the Services (which are provided by the Services Providers) and the content will meet your requirements or will be constantly available, uninterrupted, timely, secure, or error-free; (b) the results that may be obtained from the use of the Platform and the Services and the content will be effective, accurate, or reliable; (c) the quality of the Services and the content will meet your expectations; or that (d) any errors or defects in the Platform, or Services will be corrected. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from IGMI or through or from use of the Platform and the content shall create any warranty not expressly stated in these Terms and Conditions.
 • 10.4. IGMI specifically disclaims any liability with regard to any actions resulting from user’s use of Services which are provided by the Services Providers and/or arising from the use of the Platform and the content. Any content downloaded arising from the Service, made available or otherwise obtained through use of the Platform is accessed at your own discretion and risk. IGMI assumes no liability for any computer virus or similar code that is downloaded to user’s computer from or through the Platform.
 • 10.5. IGMI does not control, endorse, or accept responsibility for any platform or materials offered by third parties, including Services Providers, accessible through linked sites. IGMI makes no representations or warranties whatsoever about, and shall not be liable for, any such third parties, their contents or platform. Any dealings that user may have with such third parties are at its own risk.
 • 10.6. Managers, hosts, participants, Services Providers, moderators, and other third parties are not authorized IGMI spokespersons, and their views do not necessarily reflect those of IGMI. To the maximum extent permitted by applicable law, IGMI will have no liability related to material arising under intellectual property rights, libel, privacy, publicity, obscenity, IP infringement, or other laws. IGMI also disclaims all liability with respect to the use, misuse, loss, modification, or unavailability of any material.
 • 10.7. IGMI is not liable for any loss or damage which may be incurred by you as a result of the Services, or as a result of any reliance placed by you on the accuracy or completeness of the Services provided to you by the Service Providers.
 • 10.8. IGMI will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account or account information in connection with the Platform, either with or without your knowledge.
 • 10.9. IGMI shall not be liable for any failure on the part of the Service Buyers to pay for the Services to the Services Providers; in this respect, IGMI acts solely as a platform provider, and is not a party to the agreement between the Services Providers and the Services Buyers, and any failure to pay the consideration bears no liability on IGMI, and IGMI is under no obligation to take any measures or bear any expenses in connection with the payment of such consideration.
 • 11. LIMITATION OF LIABILITY
 • 11.1. IN NO EVENT SHALL IGMI, ITS SHAREHOLDERS, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, PARTNERS, LICENSORS, OR SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING THOSE RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE OR IF IGMI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR BASED ON ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, OR ANY OTHER CLAIM ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ITS USE OF OR ACCESS TO THE PLATFORM, SERVICES OR CONTENTS.
 • 11.2. IGMI’S AGGREGATE LIABILITY AND THAT OF ITS SHAREHOLDERS, AFFILIATES, LICENSORS, AND SUPPLIERS UNDER OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE LIMITED TO US $50 FOR ANY OCCURRENCE AND FOR EACH SERVICES PROVIDER AND SERVICES BUYER. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF IGMI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.
 • 12. TERMINATION AND MODIFICATION OF THE SERVICE
 • 12.1. You agree that we, in our sole discretion, may terminate your password, account (or any part thereof) or use of the Platform, for any reason, including, without limitation, if we believe that you have violated or acted inconsistently with the letter or spirit of these Terms and Conditions. We will also terminate your account upon receiving reliable information involving your violation of any law, and will cooperate with law enforcement agencies on such matters. We may also, in our sole discretion and at any time, discontinue to operate the Platform, or any part thereof, with or without notice. You agree that any termination of your access to the Platform under any provision of these Terms and Conditions may be effected without prior notice, and acknowledge and agree that we may immediately deactivate or delete your Account and all related information and files in your account, and/or any further access to such files. Further, you agree that we shall not be liable to you or any third party for any termination of your access to the Platform.
 • 12.2. We reserve the right, at any time and from time to time, temporarily or permanently, in whole or in part, to: (a) modify or discontinue to operate the Platform, including, but not limited to: (i) restricting the time the Platform is available, (ii) restricting or terminating any Services Provider`s or Services Buyer`s right to use the Platform, with or without notice; (b) modify and/or waive any fees charged in connection with the Service provided through the Platform; and/or (c) offer opportunities to some or all users of the Platform. You agree that neither we nor any of our affiliates shall be liable to you or to any third party for any modification, suspension or discontinuance of operating the Platform, in whole or in part, or of any service, content or feature offered through the Platform.
 • 12.3. We may revoke your registration privileges and/or take any other appropriate measures to enforce these guidelines if violations are brought to our attention. Further, we may, in our sole discretion, terminate your account or participation in any feature of the Platform for any reason.
 • 13. USER CONDUCT
 • 13.1. You agree not to access or attempt to access the Platform by any means other than the interface provided by IGMI or circumvent any access or use restrictions put into place by IGMI to prevent certain uses of the Platform.
 • 13.2. You agree not to use, or to encourage others or permit others to use, the Platform to:
  • (a) Impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
  • (b) Access or use the Platform in any manner that could damage, disable, overburden, or impair any IGMI server or the networks connected to any IGMI server;
  • (c) Intentionally or unintentionally interfere with or disrupt the Platform or violate any laws related to the access to or use of the Platform, violate any requirements, procedures, policies, or regulations of networks connected to the Platform, or engage in any activity prohibited by these Terms and Conditions;
  • (d) Disrupt or interfere with the security of, or otherwise cause harm to, the Platform, accounts, passwords, servers, or networks connected to or accessible through the Platform or any affiliated or linked sites;
  • (e) Disrupt, interfere with, or inhibit any other user from using and enjoying the Platform or other affiliated or linked sites, platforms, or contents;
  • (f) Reproduce, sell, trade, resell or exploit for any commercial purpose, the Platform;
  • (g) Publish, communicate or display any illegal material such as slanderous, abusive, profane, obscene, sexually offensive, threatening, racial, of political affiliation, of pornographic nature or any other material which is unlawful and/or unacceptable as decided by IGMI at its sole discretion.
  • (h) Defraud, defame, or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others; or
  • (i) Engage in any other conduct which, in IGMI’s sole discretion, is considered inappropriate, unauthorized or objectionable.
 • 13.3. In addition, you agree to comply will all applicable laws, regulations, and ordinances as a condition of use of provision of the Service and the use of the Platform.
 • 13.4. In order to permit IGMI to protect the quality of the Platform, you hereby consent to IGMI`s employees and representatives being able to access your account and records for any reason, in our sole discretion. IGMI also reserves the right, but does not assume the responsibility, to monitor or review your conduct while using the Platform. Your use of the Platform is subject to all applicable local, state, national and international laws and regulations. Further, you acknowledge that you are responsible for obtaining or providing all access lines, telephone and computer equipment (including modem), or other devices, necessary to access the Platform, and paying all charges related thereto.
 • 14. JURISDICTIONAL ISSUES
 • The Platform is controlled and operated by IGMI from Israel, and is not intended to subject IGMI to the laws or jurisdiction of any territory other than that of the state of Israel. IGMI does not represent or warrant that the Services and/or the Platform or any part thereof is appropriate or available for use in any particular jurisdiction. Those who choose to access the Platform do so on their own initiative and at their own risk, and are responsible for complying with all local laws, rules and regulations. We may limit the Platform`s availability, in whole or in part, to any person, geographic area or jurisdiction we choose, at any time and in our sole discretion.
 • 15. NOTICES
 • IGMI may give notice to you by email, a posting on the Platform, or other reasonable means. You must give notice to IGMI in writing via email or as otherwise expressly provided by IGMI. IGMI may broadcast, distribute or display notices or messages through the Service to inform you of changes to the Terms and Conditions, the Platform, the Privacy Policy or other matters of importance. Such broadcast, distributions or displays of information shall constitute notice to you.
 • 16. GOVERNING LAW AND OTHER MISCELLANEOUS TERMS
 • 16.1. These Terms and Conditions do not, and shall not be construed to; create any partnership, joint venture, employer-employee, agency or franchisor-franchisee relationship between you and IGMI. These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Israel, without giving effect to any principles of conflicts of law. You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to these Terms and Conditions shall be filed only in courts located in the city of Tel-Aviv and you hereby consent and submit to the personal jurisdiction of such courts for the purposes of litigating any such action and you waive any jurisdictional, venue or inconvenient forum objections to such courts. You agree that any claim or cause of action arising out of your use of the Platform or the Terms and Conditions must be filed within three (3) months after such claim or cause of action arose or it shall forever be barred, notwithstanding any statute of limitations or other law to the contrary. Within this period, any failure by IGMI to enforce or exercise any provisions of these Terms and Conditions or related right shall not constitute a waiver of that right or provision. If any provision of these Terms and Conditions shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these terms and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. IGMI may assign any right and/or obligation it has under these Terms and Conditions, in whole or in part, at any time with or without notice to you. You may not assign, transfer or sublicense any or all of your rights or obligations under these Terms and Conditions without IGMI`s express prior written consent. No waiver by either party of any breach or default hereunder will be deemed to be a waiver of any preceding or subsequent breach or default. Any heading, caption or section title contained herein is inserted only as a matter of convenience, and in no way defines or explains any section or provision hereof. This is the entire agreement between you and IGMI relating to the subject matter herein and may not be modified by you. These Terms and Conditions will inure to the benefit of IGMI’s successors, assigns and licensees. Without limitation, you agree that a printed version of these Terms and Conditions and of any notice given in electronic form shall be admissible in judicial or administrative proceedings based upon or relating to these Terms and conditions to the same extent and subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form.
 • 17. COPYRIGHT AND COPYRIGHT NOTICES

התחברות